ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

HYDROFLEX GRUND - ƒЏЋЅќ ќѕ–ќЌ» ¬јў » ” –≈ѕ¬јў ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»ќЌ≈Ќ √–”Ќƒ HYDROFLEX GRUND - дълбокопроникващ хидроизолационен грунд

—войства

 

ќбласт на приложение

ѕовърхност третирана с хидроизолационен грунд HYDROFLEX GRUND

Ќачин на работа

ј.) ѕодготовка на основата
ќсновата за полагане тр€бва да бъде здрава, равна, суха, без прах, без замърс€вани€ от масло. —тари постни бои и лепило от тапети тр€бва да се отстран€т, а стари покрити€, устойчиви на вода, тр€бва да се награп€ват например с твърда четка.

«а установ€ване на здравината на основата може да се направ€т следните проби:
- проба с ръка: прокарва се дланта на ръката върху основата. јко върху дланта остават следи от постна бо€, то основата не е здрава и тр€бва да се почисти.
- проба с лепилна лента: залепва се парче лепилна лента, напр. скоч-лента с ширина 2,5 см чрез натиск върху основата и след н€колко минути се отлепва с р€зко движение. јко покритието се отлепва, то тр€бва да се отстрани без остатък.

Ѕ.) Ќеобходими инструменти
ѕри работа с грунда са необходими: шпакла, метла или четка за почистване, съдове за разреждане, четка или вал€к за грундиране.


¬.) Ќачин на работа
"HYDROFLEX GRUND" може да се нанас€ при температури от +5оC до +35оC с четка, вал€к или машина за пръскане. √рундът тр€бва да се нанас€ в такава концентраци€ и количество, че изц€ло да попие в основата, без да образува повърхностно покритие. "HYDROFLEX GRUND" Ќ≈ —≈ разрежда с вода.

Ќанесени€т грунд изсъхва за 1-2 часа след полагането му при 20оC.
ѕри работа с "HYDROFLEX GRUND" не се допуска:
- смесване на грунда с други видове грундове
- нанас€не на грунда върху огрети от слънце стени при температури над 30оC
- нанас€не на грунда върху мокри или обледенени повърхности

”казани€

—пециални указани€ не се налагат. Ѕо€дисването, измазването или залепването се извършват след пълното изсъхване на грундираната основа.
√рундът не бива да се остав€ да засъхне върху кожата. ƒа се измива с вода и сапун.
ѕри опасност от изпръскване да се нос€т предпазни очила. —лед контакт с очите те тр€бва да се проми€т обилно с течаща вода. јко се забележат по-късно въздействи€, да се потърси очен лекар.

ѕовърхност третирана с хидроизолационен грунд HYDROFLEX GRUND
–азходна норма
–азходната норма за неразреден грунд е от 250 до 300 гр./м² в зависимост от порьозността на основата

“ехнически данни
- —уровинна база: водна полимерна дисперси€ с фини частици
- рЌ-стойност: от 8 до 10- ¬ъншен вид: млекоподобна хомогенна течност
- ћирис: много слаб
- —ъдържание на нелетливи вещества: от 14 до 17 %HYDROFLEX GRUND - –азфасовки от 1 л. и 5 л.

ќпаковки
ѕластмасови опаковки от 1 л. и 5 л. 

—рок на годност
24 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при температури от 5оC до 35оC. ƒа се пази от замръзване и от преки слънчеви лъчи.

¬ижте повече информаци€ за течна гума HYDROFLEX UNIVERSAL