ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

Ќаши обекти

ќбекти по категории
ќбекти по области
’идроизолаци€ на тераса ново строителство - гр.–азлог
Ќасто€щи€т ни клиент собственик на новопостроена къща се свърза с нас за хидроизолаци€ на терасата на къщата. “ерасата беше на ниво плоча и зидари€ с шпакловка по стените и парапета. Ќаши€т клиент реши да постъпи умно и да избере иновативен метод на хидроизолаци€ с ...
’идроизолаци€ на гараж - с.≈лешница
ѕоредни€т ни клиент е собственик на гараж и е от с.≈лешница. √аража се нуждаеше от ремонт и хидроизолаци€ на покрива. ќт ...
’идроизолаци€ на гараж - с.„еканчево
 лиент от с.„еканчево собственик на новопостроена къща и ...
’идроизолаци€ на покрив със стар воалит - гр.—офи€
—ледващи€т клиент е строителна фирма собственик на бизнес сграда в гр.—офи€. “е възлагат задача на нашата фирма като техен под-изпълнител да извърши хидроизолаци€ на покрив-тераса на т€хната сграда. ѕокрив-терасата преди нашата намеса в ...
’идроизолаци€ на тераса с плочки - бизнес сграда - гр.—офи€
Ќасто€щата тераса преди нашата намеса беше направена с двукомпонентна хидроизолаци€, ко€то видимо изглеждаше доста захабена преди полагането на ...
’идроизолаци€ на тераса с фа€нс - бизнес сграда на »“ компани€
Ќашата фирма направи хидроизолаци€ с течна гума на тераса на бизнес сградата на »“ компани€ "“елерик" в гр.—офи€. “ерасата е покрита с плочки, които ...
’идроизолаци€ на ламаринен покрив - гр.Ѕлагоевград
ѕокрива, който виждате е покрит с къдрава ламарина и се намираше в доста ръжд€сало състо€ние, както видно се вижда от снимките по-долу. ѕреди да започнем работа по покрива тр€бваше да се вземат предвид н€колко факта - на кои места да се използва хидроизолаци€ и ...
’идроизолаци€ на гараж - гр.ƒупница
Ќасто€щи€т обект е гараж в гр.ƒупница. ѕокрива на гаража преди полагането на хидроизолаци€та беше в доста захабен и изронен вид. «а справ€нето с проблема наши€т екип ...
   91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150