ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

Ќаши обекти

ќбекти по категории
ќбекти по области
’идроизолаци€ с течна гума
ѕредстав€ме ¬и още една тераса в така предпочитани€ светло сив цв€т.ќсновата върху, ко€то положихме ...
“ечна гума за тераса в светло сив цв€т
“ерасата, ко€то ¬и представ€ме е хидроизолирана с течна гума Hydroflex-Universal.“ъй като клиента имаше желание сам да положи мазаната ...
“ечна гума върху плочки - гр.Ѕлагоевград
ќбекта, който ¬и представ€ме се намира в гр. Ѕлагоевград.ќсновата е здраво залепен гранитогрес. ѕри огледа не са установени компрометирани места. —лед почистване и обезпрашаване преминахме към полагане на мазаната ...
ѕолагане на течна хидроизолаци€ върху гранитогрес в гр. —офи€
 акто вече сме описвали в много наши обекти за предимствата на ...
’идроизолаци€ на тераса в гр.—офи€
»зключително сме благодарни за доверието, което ни гласуваха от проектно-ориентирана инженерингова компани€ „Ѕалкантел“ ќќƒ.≈дна от терасите намиращи се в т€хната бизнес сграда имаше нужда от спешен ...
ѕолагане на течна гума в гр. —офи€
ѕоредната открита покривна тераса покрита с гранитогрес, ко€то има проблем с течовете.ѕлочките изглеждаха видимо добре и здраво залепени, но фугите б€ха разрушени. лиентите предприеха мерки навреме преди да станат по-големи ...
“ечна гума върху плочки - гр.—офи€
ѕредстав€ме ¬и една красива и доста разчупена тераса намираща се в гр.—офи€ќсновата е покрита с гранитогрес, който като ц€ло е здраво залепен, но фугите са компрометирани. лиентите избраха ...
ћазана хидроизолаци€ върху тераса със замазка - гр.—офи€
—ледващата тераса, ко€то хидроизолирахме се намира отново в гр.—офи€.«аварената основа беше новопоставена замазка с необходимте наклони към барбаканите.ѕреди полагане на безшевната ...
ћазана хидроизолаци€ за тераса - гр.—офи€
ѕоредната тераса покрита с гранитогрес, ко€то хидроизолирахме с течна гума Hydroflex-Universal отново се ...
   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60