ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

 акво е капил€рна влага и как се разпростран€ва

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ» —“ј“»»
»зпрати запитване

 акво е капил€рна влага?

 апил€рната влага се образува в стените на много сгради, особено сгради, построени без хидроизолаци€ и защитна мембрана на основите.
 апил€рното действие е способността на течност да тече в тесни пространства без съдействието или дори в противопостав€не на външни сили като гравитаци€та.
»злишната влага е една от основните причини за влошаване на структурата, особено в постарите сгради.
“ова разбира се не изключва и по€вата на капил€рна влага и в новопостроени сгради, където хидроизолаци€та е нарушена.
¬секи вид зидари€, ко€то е незащитена с правилната хидроизолаци€ е податлива на нарастваща влажност.
Ќай-податливи са следните материали: тухли, газобетонови блокчета, панели и др.

 акво е капил€рна влага
¬иж още: ќткриване и отстран€ване на теч от тераса

 ак действа капил€рната влага?

¬лага и плесен по фасадата¬лагата се издига нагоре по стените, носейки разтворени соли и нитрати.  огато влагата се изпар€ва и изсъхва, солите кристализират и като се има предвид, че стресът от кристализаци€ е един от най-високите в природата, полученото нал€гане причин€ва значителни щети.
¬лагата ще продължи да се повишава, докато не достигне височина, където, освен ако не е възможно изпарение, гравитаци€та поема и € свал€ отново надолу. “ази височина р€дко е по-гол€ма от 2 м, въпреки че отлагани€ на „соли“ могат да бъдат открити по-високо в стената.
»ма случаи, в които влагата може да достигне много по-високо.

¬ резултат от пром€ната на физическите състо€ни€ на водата в стената - замръзване през зимата и изпарение през л€тото,  се причин€ва посто€нно и бавно разрушаване на конструкци€та, т.е. разпадане на стената. “ова означава, че самата структура отслабва.
Ќай-тежките щети обикновено се по€в€ват в зоната на стените където влагата спира да се издига.
¬исочината
на образуваната влага в стените зависи от н€колко фактора, като например количеството на водата, присъстващо в почвата, порьозността на строителните материали, времето и др. ѕовишаващата се влажност обикновено е по-висока през дъждовни€ сезон или ако изпарението на влагата е възпреп€тствана по вс€какъв начин (например използване на плочки, недишаща циментова мазилка и т.н.)
 олкото по-тесни са капил€рите, толкова по-високо ще се издига водата.

ќбикновено най-често засегнати части на сградата са мазета, подземни гаражи и сутерени.

¬лага по стените и фасадата
¬иж още:  акво представл€ва мазаната хидроизолаци€ - “≈„≈Ќ  ј”„” 


ѕроцесът на разрушаване на стената може да отнеме н€колко години и обикновено започва с бо€та (петна, лющене, мехури), след това, ако не бъде обработен, ще започне да унищожава мазилката (първоначално песъчлива на повърхността, след това започва да се разпада, превръщайки се в прах) , а в последни€ етап ще повредите тухлената или каменната зидари€ (което ще доведе до счупени или напукани тухли, меки тухли, липсващи камъни и т.н.).

ѕризнаци на капил€рна влага:

- Ќепри€тна миризма на засто€ла вода в помещението
- ѕовишена влажност на въздуха
- ¬лажност при допир до стената
- Ќаличието на мухъл и плесен
- ќтложени соли по стените
- ѕетна по бо€та
- Ћющеща се бо€ и мазилка

ѕризнаци на капил€рна влага: петна по бо€та и лющене на мазилката

¬иж още:  ак да се справим с течовете и влагата от покрива и терасата

–искове за здравето от влагата и мухъла

ћиризмата на влага е всъщност миризмата на засто€ла вода в стените, ко€то се изпар€ва от стените, разпростран€вайки бактерии и гъбички, като по този начин насища пространството и причин€ва повишена атмосферна влажност.

Ќаличието на мухъл, вода или вредни миризми тр€бва да се отстрани незабавно. ’ората с отслабена имунна система, бебета, деца и възрастни са особено податливи на забол€вани€ свързани с плесени.
ћухълът може да произвежда токсични вещества, известни като микотоксини. Ћицата, изложени на токсична плесен, могат да изпитат най-различни ефекти върху здравето, те включват: алергични и други имунни реакции: алергичен синузит, алергичен конюнктивит, екзема, астма, свръхчувствителен пневмонит и алергичен контактен дерматит.
»нфекциозни реакции: микоза, аспергилоза.
ћикотоксинови реакции: често се про€в€ват като дразнени€ на очите и гърлото.
Ќевротоксични реакции: главоболие, умора, зама€ност, памет и словесни проблеми, депреси€.

¬лага и мухъл по стените