ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

 акво представл€ва мазаната хидроизолаци€ - “≈„≈Ќ  ј”„” 

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ» —“ј“»»
»зпрати запитване

“ечни€ каучук е ново поколение хидроизолаци€ подход€ща за покриви, фасади на сгради, тераси, бани и др., както при ново строителство така и при по-стари сгради, които се нужда€т от ремонт. “ърси се отговор на въпроса - какво тр€бва да притежава един добър материал за хидроизолаци€?
ќтговор: “€ тр€бва да бъде гъвкава, надеждна, безшевна, трайна, устойчива на ултравиолетови лъчи (UV). —ъщо така тр€бва да се отбележи високата еластичност (600% ÷ 2000%) течни€ каучук, което е много важно при различни температури (л€то-зима) при носещи конструкции една спр€мо друга.

’арактеристики на материала: акво представл€ват мазаните хироизолации - “≈„Ќј √”ћј

 • »зносоустойчив, водоустойчив, паропропускливост и дълъг експлоатационен срок.
 • ѕодход€щ е за полагане върху бетон, мазилка, камък, дърво, метал и други повърхности.
 • “ой има висока €кост, нулева абсорбци€ на вода и запазва еластичност при температури под -25 градуса и над +250 градуса.
 • ћатериалът е готов за употреба, екологично чист, без мирис, с високи €костни характеристики, с кратък срок за съхнене.
 • –азтворител€т за материала е вода. »нструментите се поддържат изключително лесно като след работа веднага се измиват с вода. —лед изсъхване на материала по инструментите той не може да се измие и премахне.


ќсновните предимства на използването на хидроизолаци€ с “≈„Ќј √”ћј:

 • ѕри необходимст от освежаване не се извършва демонтаж или частичен демонтаж на съществуващата хидроизолаци€.
 • Ќасто€щото покритие увеличава освен устойчивостта на вода и топлоизолаци€та на покрива, поради сво€та UV защита.
 • Ћесна поддръжка. јко е необходимо може да се освежи само една част от изолаци€та.
 • Ќе е необходимо присъствието на квалифицирани работници за работа с горещ битум и газови горелки, както е при воалита.
 • ѕри желание клиента може сам да положи хидроизолаци€ с течната гума, като следва указани€та за полагане.
 • –азходите за материалите за нанас€не са значително по-ниски от каквито и да било други видове хидроизолации.
 • “ози тип покритие може да се използва за хоризонтални и вертикални повърхности.
 • “ечната гума може да се направи в цв€т, като запазва хидроизолационните си свойства.