ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ѕолагане на мазана хидроизолаци€ на тераса с гранитогрес - хотел ≈лит гр. итен

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

»маме удоволствието да ¬и представим още един завършен обект, а именно една гол€ма тераса намираща се в хотел ≈лит в гр. итен.
ќсновната цел беше да се получи добра хидроизолирина основа, но същото време да бъде и красива и при€тна за посетителите на хотела.

«а да положим течна гума Hydroflex-Universal тр€бваше да подготвим основата като почистихме всички разрушени фуги и шупли по плочките.
«а случа€ препоръчахме основата да се грундира с полимерно контактен грунд.

јрмирахме
всички ъгли, сифони и пода с полиестерен воал, като внимателно обработихме цокъла.

“ечна гума Hydroflex-Universal се положи на 4 сло€, като последните два б€ха в цв€т —ветла ќхра.

ѕолучи се страхотна обновена слънчева тераса, ко€то допълва и красиви€ изглед към морето.

ѕќЋј√јЌ≈ Ќј ћј«јЌј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я Ќј “≈–ј—ј — √–јЌ»“ќ√–≈— - ’ќ“≈Ћ ≈Ћ»“ √–. »“≈Ќ
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума в цв€т светла охра, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси