ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

ѕолагане на течна хидроизолаци€ върху гранитогрес в гр. —офи€

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

 акто вече сме описвали в много наши обекти за предимствата на течна гума Hydroflex-Universal, отново ще подчертаем за чудесната й адхези€ към гладки повърхности.
¬ случаи, както е при този обект със здраво залепен гранитогрес най-доброто, бързо и икономично решение е да се положи новата хидроизолаци€ върху него.
ѕо този начин се спест€ва излишното къртене, прах и разходи.

“ечна гума Hydroflex-Universal има 100 % UV защита, което за разлика от други видове мазани хидроизолации е подход€ща да остане като крайно покритие.
—ъщо така се предлага в богата гама от цветове, от които клиентите могат да изберат цв€т, подход€щ за терасата им като го съчета€т с фасадата, дограмата или парапета.

ѕредставени€ обект е хидроизолиран с течна гума в Ѕежов цв€т.

ѕќЋј√јЌ≈ Ќј “≈„Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я ¬Џ–’” √–јЌ»“ќ√–≈— ¬ √–. —ќ‘»я
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума в Ѕежов цв€т, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси