ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

“ечна гума за тераса в светло сив цв€т

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

“ерасата, ко€то ¬и представ€ме е хидроизолирана с течна гума Hydroflex-Universal.
“ъй като клиента имаше желание сам да положи мазаната хидроизолаци€, нашите специалисти предоставиха всички необходими инструкции за работа.
ћакар и от разсто€ние помогнахме със съвети и инструкции за правилно полагане.

 лиента последва всички инструкции и необходими стъпки, както при полагането на хидроизолаци€та, така и за подготовката на основата, което е от особено важно значение.

 акто се вижда от снимките той се справи чудесно при полагането на течната гума.

—нимките са ни любезно предоставени от наши€ клиент.
—пециални благодарности за доверието и за предоставените снимки.

“≈„Ќј √”ћј «ј “≈–ј—ј ¬ —¬≈“Ћќ —»¬ ÷¬я“
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: “ечна гума в цв€т —ветло —ив, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси