ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

“ечна хидроизолаци€ за тераса - гр. —воге

»зпрати запитване
ƒ–”√» ЌјЎ» ќЅ≈ “»

 акто при много гол€ма част от откритите тераси и насто€щи€ обект е с компрометирани фугите.
 огато хидроизолаци€та под гранитогреса липсва или е компрометирана това е предпоставка за течове в помещени€та намиращи се под т€х.

¬ случай като този, когато плочките са здраво залепени течна гума Hydroflex-Universal е идеалното решение.
ѕлюсовете на посочени€ продукт са:

  • —пест€ва време и разходи от евентуално премахване на гранитогреса
  • ƒобра адхези€ към вс€какви повърхности
  • ¬исока еластичност  и устойчивост при температурните разлики
  • 100% UV защита
  • ѕредлага се в богат цветови каталог


—тъпките, които следвахме за полагане на течната хидроизолаци€ са следните:

  • ѕочистване и обзепрашаване на основата
  • √рундиране с хидроизолационен грунд Hydroflex-Grund
  • ѕолагане на първа ръка течна гума Hydroflex-Universal и армиране
  • «апечатване на армировката втори слой тена гума
  • «авършване на хидроизолаци€та с два сло€ Hydroflex-Universal в бежов цв€т.

 

“≈„Ќј ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»я «ј “≈–ј—ј - √–. —¬ќ√≈
»«ѕќЋ«¬јЌ» ћј“≈–»јЋ»: ’идроизолационен грунд Hydroflex-Grund, “ечна гума в Ѕежов цв€т, полиестерно платно ј-65
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
ѕреди
—лед
–азгледайте още наши “ераси