ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

¬ентилиране на покриви и подпокривни пространства с отдушници. ¬идове отдушници и т€хното приложение

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ» —“ј“»»
»зпрати запитване

ѕќ –»¬Ќ» ќ“ƒ”ЎЌ»÷» - ¬»ƒќ¬≈ » ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈

ќтдушниците се прилагат за отвеждане в атмосферата на остатъчната строителна влага под хидроизолаци€та и влагата от обитаемите помещени€ в процеса на експлоатаци€. ¬ъв вс€ка обитаема сграда се натрупва влага и в зависимост от паробариерата навлиза в покрива. ѕоради тази причина, така наречените студени покриви, тр€бва да бъдат добре вентилирани, за да се избегнат структурни щети.

ѕо същи€ начин, влага, навлизаща в подпокривното пространство през дефектна хидроизолаци€, вече не може да излезне. ѕри дървените конструкции това води до образуването на мухъл. ѕри невентилираните плоски покриви, така наречените топли покриви с хидроизолационни мембрани, влажни€т въздух в подпокривното пространство може да доведе до мехури на хидроизолаи€та по повърхността на покрива и по-нататъшни структурни щети.

—ами€т отдушник не намал€ва качеството на хидроизолаци€та, както и нейната водонепропускливост. —ъщо така предотврат€ва сериозни неудобства, като загубата на свойствата на хидроизолаци€та.

 

ѕредимства на отдушниците

 • ќптимална циркулаци€ на въздуха
 • Ќе се образуват пукнатини в повърхността на покрива
 • ѕроникналата влага и конденз се отстран€ват незабавно
 • »золационните характеристики остава непроменени
 • Ќепромокаеми
 • »деално се монтират върху битумни и безшевни покривни мембрани
 • Ѕърз монтаж

 

 

ќбласт на приложение

 • ќтдушниците са проектирани, за да създават циркулаци€ на въздуха над изолационни€ слой при вентилирани покривни конструкции съгласно DIN 4108
 • ќтдушниците са предназначени да отстран€ват влагата плоски покривни конструкции, като по този начин се изб€гва образуването на мехури
 • «а изсушаване на покриви

 

 

 

 

ћатериал и свойства

 • “върдо PVC, черно, от части направени от полиамид
 • UV-устойчиви, устойчивост на атмосферни вли€ни€ и замръзване
 • ”стойчивост при пожар ¬2 (да се изб€гва пр€к контакт с пламък)
 • ”стойчивост на температура -40° / + 80° —
 • ћаксимална температура на стру€та + 40°— (за кратък период макс. + 80° —)