ќфициален производител на:

“≈„Ќј √”ћј

Ќќ¬ќ ѕќ ќЋ≈Ќ»≈ ’»ƒ–ќ»«ќЋј÷»» «ј:

- ѕќ –»¬»
- “≈–ј—»
- √ј–ј∆»
- ћј«≈“ј
- ЅјЌ»
- —“≈Ќ»
- “–ЏЅ»
- ќ—Ќќ¬» Ќј —√–јƒ»
0897 054 024
јктуално

«ащо се образува конденз в ста€та

ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ» —“ј“»»
»зпрати запитване

 ак се образува конденз

 ондензаци€та се управл€ва от начина, по който водните молекули се държат във въздуха. ќтделните молекули на водата са като магнитни извори. јко молекулите се обедин€т, те образуват водни капчици.  огато молекулите се затопл€т, те подскачат повече и се отдел€т една от друга, така че капчиците се разсейват. » обратно, колкото по-хладни са водните молекули, толкова по-малко отскачат, толкова повече се съедин€ват. ¬ъзможно е да има толкова много водни молекули, натъпкани в едно пространство, н€ма значение колко много отскачат, не могат да избегнат удр€нето на други магнитни молекули и слепването им. ¬ъздухът в дома ви винаги съдържа вода. ¬ъпреки че е под формата на отделни молекули, не можете да го видите и не причин€ва проблеми.

«ащо се образува конденз в ста€та
„ести причини за кондензаци€


–азличните части на къщата ви са с различни температури - дори в рамките на една и съща ста€.
Ќапример външните стени са по-хладни от вътрешните стени, прозорците са по-хладни от външните стени, ъглите са по-хладни от заобикал€щата ги среда и т.н. —критите строителни детайли също вли€€т на температурата на различните части на вашите стаи. ѕример за това е стената над вашите врати и прозорци. ќбикновено има скрита преграда или греда над вс€ка външна врата и прозорец. јко е дървена, тази част от стената ще бъде по-топла, а ако е стомана или бетон, тази част от стената ще бъде по-студена. Ќ€ма да можете да усетите тези температурни разлики. јко имате достъп до специална термокамера за къщи обаче, всъщност можете да видите температурните разлики - които могат да бъдат маркирани.  огато въздухът в ста€та ви докосне ко€то и да е повърхност, той се затопл€ или охлажда, за да съответства на температурата на това, което докосва. “ова промен€ степента на отскачане на водните молекули и следователно способността им да се обедин€ват. јко повърхността охлажда въздуха и го прави достатъчно, гол€ма част от магнитните водни молекули се обедин€ват, образувайки капчици, които се ута€ват на повърхността като конденз.

 ак да спрем кондензаци€та


“р€бва да приемете да предприемете следните стъпки:

  • ѕовишете температурата на зоните / повърхностите, където се получава кондензаци€;

    Ќамалете количеството вода, присъстващо във въздуха на къщата. »ма различни начини за повишаване на температурата, в зависимост от това къде е кондензът. «адържането на прозорците в засегнатата ста€, затопл€нето или поддържането на отоплението за по-дълго време са очевидни начини за затопл€не на ц€лата ста€ като ц€ло. ѕо-малко очевидна възможност е пренареждането на мебелите - ако кондензът е само зад или над определени елементи от мебелите, това веро€тно ще бъде причинено от мебелите, спиращи стените да се затопл€т. ѕо същи€ начин с конденза в шкафовете - оставете вратите отворени, за да могат шкафовете да се затопл€т. ƒруги неща, които тр€бва да се имат предвид, са възможността за добав€не на н€какъв вид изолаци€ поне в засегнатата зона. —амо добав€нето на полистиролова изолаци€ при декориране може да бъде достатъчно, ако проблемът е само в студен ъгъл или студен прозорец на прозореца.
  • Ќамал€ването на количеството вода във въздуха обикновено включва много прости промени.

    ќсновните източници на вода в къщата са готвене, душ, къпане, сушене на дрехи и сушене в сушилн€.  огато правите н€кое от тези, в идеални€ случай искате механичен въздухоотвод да работи в същата ста€. (—ушилн€та за сушилн€ тр€бва да се издухва направо навън, тъй като т€ сама по себе си е механичен аспиратор.) јко не присъства механичен въздухоотвод, тогава ще тр€бва да разчитате на леко отвар€не на прозорец за н€колко минути. ћного хора прав€т грешката да отвор€т широко прозореца и да го държат отворен. Ўироко отворен прозорец просто охлажда ста€та. ѕо същи€ начин, ако прозорецът е оставен отворен твърде дълго, вие отново охлаждате ста€та. Ќеобходим е само малък отвор, за да може количеството водна пара в ста€та бързо да се изравни с това навън - но вие разчитате на времето. ќтвар€нето на прозореца в хладен мъглив влажен ден н€ма да бъде от полза!


 олкото и странно да звучи други€т гол€м източник на водни изпарени€ в къщата са... хората. «а да спрете натрупването на вода във въздуха, когато семейството ви е в къщата, е важно в стаите да има лека вентилаци€. —ъвременните прозорци често причин€ват гол€мо натрупване на вода във въздуха. ѕон€кога съвременните прозорци имат отвори за оттичане, за да противодействат на вградената устойчивост на т€га около рамките. јко вашите прозорци имат отвори за оттичане, те тр€бва да бъдат оставени отворени.

 

¬ижте още:

ќт къде идват солите и какво представл€ват

ќт къде идват солите и какво представл€ват